Measured length
0.0

Bakkane 27

Nyoppdaget av Helga Vingelven 1997. Kalkering Mandt og Nyland 1997. Kroker og linjer (tils. fem figurer) på stein (hellingsvinkel 8°) som ligger ca. 2,50 m sørvest for Bakkane 3 («Kålrabisteinen»), målt fra vestkanten av «Kålrabisteinen». Steinen er 12,92 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929