Measured length
0.0

Bakkane 19

Nyoppdaget 1996. Kalkering Mandt 1997. Rest av dyr (?) (én figur) på jordfast stein 14 m sør-sørvest for Bakkane 4 («Bakkesteinen»). Steinens overflate er 1,70 x 1,30 m, høyden 40 cm, og den ligger 13,55 moh. Overflaten er nesten vannrett, med store avskallinger, svært vitret (hellingsvinkel 10°) En samling parallelle, langsgående linjer, muligens rester av kroppsmønster. Linjene er brede og utvitrede, ingen spor av hoggemerker. Steinen er overgrodd med grå lav. Modell 10 mill polygoner.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929