Measured length
0.0

Bakkane 7

Dyr og linjestumper (tils. tre figurer) på stor flat stein (hellingsvinkel 8°) som ligger like ved en grov, 2 m sørvest for felt 6 og 18 m sørvest for felt 4 («Bakkesteinen»). Hallström har ikke kalkert den, da han fant den for utydelig (1938:431). Steinen måler 2,60 x 1 m og er 40–50 cm høy. Overflaten skråner svakt mot nord. Den er overgrodd med hvit og grå lav. Figuren er tydelig i skrålys / under sort plast. Linjene er relativt brede, men utvitret. Hoggemerker kan ikke sees. Steinen er 13,79 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929