Measured length
0.0

Bakkane 6

Menneskefigur (?) (én figur) på flat stein (hellingsvinkel 2–3° mot vest). Steinen ligger som klopp over en veit, 1,5 m nordvest for felt 7. Hallström har ikke kalkert figuren, da han fant den «far too indistinct» (1938:431). Steinen er 1,30 x 0,80 m, 20 cm tykk, trekantet av form, med horisontal overflate. Figuren er relativt tydelig i godt skrålys / under sort plast. Steinen ble dokumentert av Nyland i august 1997 og er 13,32 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929