Measured length
0.0

Bakkane 5

Tilsvarer Bakka «Stein i ‘innhegning’». Kalkering Bakka 1976. Mønster av parallelle sikksakklinjer (tils. tre figurer) på jord-fast stein (hellingsvinkel 42°) som er del av en steinrekke som avgrenser ett av «boplass-søkkene» i nordøstkanten av Bakkane. Steinen er overgrodd med grå lav. Toppen av steinen er 12,90 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929