Measured length
0.0

Bakkane 3

Samling dyr og menneskefigurer (tils. 46 figurer) i nord-vendt flate (hellingsvinkel 10–12°), på stor jordfast blokk. På det høyeste, mot sør, er steinen vel 3 m høy. Mot nord har den en jevnt skrånende flate, som er ca. 6,5 m lang nord–sør helt nede ved gressbakken. Det har vært tilført jord på steinen og dyrket kålrabi der – derav navnet. Bøe (1932:58) antar at det har vært figurer over det hele, men de er mer eller mindre forsvunnet pga. forvitring og jordarbeid i samband med dyrkingen oppå steinen. Bøe bemerker at berget var så sterkt skadd at det til dels flaket av etter hvert som torven ble fjernet (ibid.). Figurene har opprinnelig trolig vært hogd med smale linjer. Det ble tatt gipsavstøpning av feltet i samband med Bøes undersøkelse.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929