Measured length
0.0

Vehammaren nord_midtre rygg

Dyr, menneskefigur, fugl o.a. (tils. 139 figurer) står i nordvendt flate i den vestligste delen av Vehammaren. Ristningsflaten av grenses i nederkant av en avsats som ligger ca. 8–9 m over bakke nivå. De laveste figurene – Bøe 8 og 75 – er nivellert til 9,30 m over flomål (Bøe 1932:16, fotnote 1). Hallström hevder at laveste figur står 8,81 moh. og høyeste 18,38 moh. (Hallström 1938:419).Figurene – de fleste dyr av Bakkas Hammaren type – står spredt gruppevis over hele flaten (Bøe 1932, Taf. 2–7). Det er stort sett samsvar mellom Bøes og Hallströms dokumentasjon, men noe variasjon i opp fatningen av detaljer. Noen figurer hos Bøe er ikke med hos Hallström, og omvendt. Bøe har kalkert figurene enkeltvis, men den innbyrdes plasseringen er gjengitt i en over-siktsplansje (ibid. Taf. 1). En oversiktsplansje er også laget av Hall-ström (Hallström 1938, Pl. XLI). Bøe har fått laget gipsavstøpninger av flere figurer. Bakka har kalkert fire nye figurer lengst øst, nederst på ristningsflaten, samt nykalkert noen av de figurene Bøe har dokumentert (Bøe 18, 44, 60–61). Tre dyrefigurer (Bøe 130–132) som står lengst øst og høyt oppe på ristningsflaten, er blant de figur ene som var kjent da Bing besøkte Vingen i 1910 (1912, fig. 9).

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929