Measured length
0.0

Teigen felt 6

Kroker og parallelle buelinjer (tils. 13 figurer) på en stein med svakt hvelvet overflate i nivå med bakken (hellingsvinkel 20–25°), 3–4 m rett øst for felt 5. Steinen ligger ca. 3 m sørøst for felt 4. Steinen er 12,40 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929