Measured length
0.0

Teigen 1

Dyr, hvorav fire av Bakkas Elva type, en menneskefigur og kroker (tils. 37 figurer) står i en nordvendt flate (hellingsvinkel 45º) i en 4–5 m lang, øst–vestgående bergrygg som ligger 8,5 m rett sør for ryggen av Hardbakken, 17 m sørvest for østenden av Hardbakken. Bøe bemerker at figurene er sterkt vitret og delvis ødelagt, og bare er synlige i godt lys (Bøe 1932:57). Bøes og Hallströms kalkeringer samsvarer «on all vital points» (Hallström 1938:428, Pl. XXXIX). Pr. 2012 er figuren Bøe 436 ikke gjenfunnet. Østlige del av feltet er 13,82 moh., vestlige del 13,41 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929