Measured length
0.0

Leitet 10

Dyr, menneskefigur og linjemønstre (tils. 26 figurer) står i en nordvendt flate på et bergsva i nivå med bakken (hellings-vinkel 14°). Feltet ligger ca. 3,50 m øst-sørøst for felt 9, og 8 m vest-sørvest for felt 7. Det er 16,53 moh. I 1990 ble feltet tilgriset med grønn spraymaling. Berget er i svært dårlig forfatning, og det har vært utført omfattende konservering i 1991 og 1994 (Riisøen 1995). Det er også gjort f orsøk på å fjerne spraymalingen, men pr. 1997 har det ikke lyktes. I 1994 tok Frode Fjelltveit siloprenavstøpning av hele feltet. I september 1997 ble det midlertidig tildekket. Pr. 2012 er spraymalingen fortsatt synlig, men mindre iøynefallende. Kalkeringen nedenfor er Bakkas.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929