Measured length
0.0

Leitet 9 og 11

Leitet 9 tilsvarer Bakka «Leitet vest». Kalkering Bakka 1976; Nyland 1997. Menneskefigur og kroker (tils. seks figurer) står ytterst på kanten av en liten bergknaus med en nord-nordvestvendt flate (hellingsvinkel 18º) ca. 3,50 m vest-nordvest for felt 10 (= Bakkas «Børslienfeltet») og 6 m sørøst for og ovenfor felt 11. I 1995 ble det oppdaget to nye figurer (kroker). I samband med utfylling av dokumentasjonsstandard i august 1997 ble hele feltet nydoku-mentert av Astrid Nyland. Feltet er 15,92 moh.
Leitet 11: Kalkering Bakka 1976. En samling parallelle buelinjer (én figur) står på en liten bergflate (hellingsvinkel 20º) 1,50 m nordvest for felt 9, på et la-vere parti av berget, i nivå med bakken. Feltet er 14,75 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929