Measured length
0.0

Leitet 6

Dyr, skjelettmennesker, kroker o.a. (tils. 169 figurer) står i svært dårlig berg (hellingsvinkel 28º) 5,5 m rett sør for felt 5. Deler av dette feltet er dokumentert av både Bøe (sju figurer, tilsvarer Bakka nr. 159–165) og Hallström (tre figurer, tilsvarer Bøe 278, 279, 281). Bakka fikk avdekket en større del av feltet i 1964. Feltet ble delvis kalkert i den forbindelse, og i tillegg ble det delvis nykalkert i 1973 og 1976. I september 1997 oppdaget Nils Anfinset ytterligere én figur – en krok – som ligger ca. 60 cm sørøst for figurgruppen Bakka nr. 27–32. Den ligger innunder og delvis skjult av en stor, flat blokk. Figuren er ikke kalkert. Feltet ble, i likhet med felt 8, tildekket med torv i samband med konservering i 1981. Det var i svært dårlig forfatning, med store avskallete, løse partier (sml. innberetning ved Michelsen og Mandt).14 Pga. tildekkingen har det pr. 1999 ikke vært mulig å foreta kontroll av gjenfinningsgrad og bevaringstilstand på dette feltet, eller fylle ut dokumentasjonsstandarden. Feltet er 16,33–15,18 moh..

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929