Measured length
0.0

Leitet 5

Tilsvarer Bøe 293–308 og 313–320, «Am Vatnet» [Ved Vatnet]; Hallström V:16. ­ Kroker og rester etter andre figurer (tils. 35 figurer) står i nordvendt flate (hellingsvinkel 18–26º) på et bergparti som danner en fortsettelse av felt 4 og som ligger rett ovenfor og sør for felt 3. Figurene står i to grupper: Bøe 313–320 øverst på ristnings-flaten, Bøe 292–307 nederst. Bevaringstilstanden er svært dårlig, og omfattende konserveringsarbeid har vært utført i 1991 og 1994 (Riisøen 1995). Den øverste figurgruppen er 14,20 moh., den nederste 13,97 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929