Measured length
0.0

Leitet 4

Tilsvarer Bøe fig. 309–312, «Am Vatnet» [Ved Vatnet]; Hallström V:17. ­ Kroker (tils. fem figurer) står i nordvendt flate (hellingsvinkel 18–22º) i et bergparti 0,50 m sør for og ovenfor felt 2. Feltet er 13,90 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929