Measured length
0.0

Leitet 2

Tilsvarer Bøe 329–336, «Am Vatnet» [Ved Vatnet]. Kroker,­ linjemønster (Bøe 330) og linjestumper (tils. 21 figurer) står i nordvestvendt flate (hellingsvinkel 25º) på et lite bergparti ca. 2 m øst-nordøst for felt 1. Feltet var overvokst med torv, slik at bare Bøe 329–333 var frilagt. Berget er svært vitret.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929