Measured length
0.0

Leitet 1-5

Leitet 1 tilsvarer Bøe 337–341, «Am Vatnet» [Ved Vatnet]. Kalkering Gran og Gundersen 1997. Dyr, kroker og linjestumper (tils. 16 figurer) står i nord vendt flate (hellingsvinkel 20º) på den vestligste knausen på lokaliteten Leitet, rett sør for gangstien som går fra Vatnet til lokaliteten Teigen og «baksiden» av Hardbakken. Feltet ligger 11–12 m øst for østenden av knausen med Ved Vatnet 3. Det ligger i den sør-lige forlengelsen av en markant terrassemur i bakken mellom lokaliteten Ved Vatnet og Teigen/Leitet. Berget er svært vitret og tilgrodd. I samband med utfylling av dokumentasjonsstandarden i august 1997 fant Gran og Gundersen ni nye figurer. Feltet er 13,04 moh.

Leitet 2: Kroker, linjemønster (Bøe 330) og linjestumper (tils. 21 fi gurer) står i nordvestvendt fl ate (hellingsvinkel 25º) på et lite bergparti ca. 2 m øst-nordøst for felt 1. Feltet var overvokst med torv, slik at bare Bøe 329–333 var frilagt. Berget er svært vitret.Feltet ble dekket med sort plast i mai 1996 for å fjerne mikro-vegetasjon. Det ble avdekket og renset i september 1996. I samband med utfylling av dokumentasjonsstandarden i august 1997 fant Gran og Gundersen ti nye figurer. Feltet er 13,42 moh.

Leitet 3: Kroker og linjestumper (tils. 17 fi gurer) står på en todelt knaus med mange avsatser ca. 2 m øst-nordøst for og på samme bergsva som felt 2, men atskilt av et parti dekket med torv. Feltet heller hovedsakelig mot nord-nordvest med en generell hellings-vinkel på ca. 20º. Figurene er bare synlige i gunstig skrålys. Feltet ble dekket med sort plast i mai 1996 for å fjerne mikro-vegetasjon. Det ble avdekket og renset i september 1996. I s amband med utfylling av dokumentasjonsstandarden i august 1997 fant Gran og Gundersen fire nye figurer.

Leitet 4: Kroker (tils. fem figurer) står i nordvendt flate (hellingsvinkel 18–22º) i et bergparti 0,50 m sør for og ovenfor felt 2. Feltet er 13,90 moh.

Leitet 5: Kroker og rester etter andre figurer (tils. 35 figurer) står i nordvendt flate (hellingsvinkel 18–26º) på et bergparti som danner en fortsettelse av felt 4 og som ligger rett ovenfor og sør for felt 3. Figurene står i to grupper: Bøe 313–320 øverst på ristnings-flaten, Bøe 292–307 nederst. Bevaringstilstanden er svært dårlig, og omfattende konserveringsarbeid har vært utført i 1991 og 1994 (Riisøen 1995). Den øverste figurgruppen er 14,20 moh., den nederste 13,97 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929