Measured length
0.0

Hardbakken nord, østre del

Mest dyr, en del kroker og menneskefigurer på nordsida av Hardbakken (hellingsvinkel 28–30°), og på ryggen/toppen, f.o.m. 11,50 m øst for Bakkas 0 punkt på oversiktsskissen og vestover i stien mot Teigen.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929