Measured length
0.0

Hardbakken sør

Dyr, kroker, spiral- og ringmotiv etc. på den nesten loddrette sørsida av Hardbakken, og dyr på vestre del av ryggen/toppen av Hardbakken (beregnet fra Bakkas 0 punkt på oversiktsskissen t.o.m. Bakkas nr. 40 (hellingsvinkel 40°) (tils. 78 figurer). Bøe har bare dokumentert de figurene som tilsvarer Bakka nr. 1–14, 21 og 25 på de sørvendte flatene, og nr. 10 og 19–21 på ryggen/toppen. Bøes og Hallströms dokumentasjon samsvarer stort sett, men noen av Bøes figurer mangler hos Hallström, og omvendt.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929