Measured length
0.0

Brattebakken 3

Dyr, fotsåle og linjestumper (tils. åtte figurer) står i den flate toppen av en middels stor jordfast stein (hellingsvinkel 10°). Steinen ligger 7,5 m nord-nordøst for den østlige delen av felt 1, i søkket mellom Brattebakken og Vindbakken. Figurene er ikke funnet av Hallström (Hallström 1938:429). Feltet ligger 14,27–14,19 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert mars 2023
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929