Measured length
0.0

Brattebakken felt 1

Dyr, menneskefigurer og abstrakte mønstre (tils. 113 figurer) er spredt gruppevis utover den nordvendte 11–12 m brede flaten (hellingsvinkel 22–24º), vest for en sprekk som deler flaten i to. Feltet ligger ca. 50 m øst-sørøst for sørøstre kant av Hard-bakken. Ifølge Bøe var det åker på Brattebakken 1 da han foretok dokumentasjonen, og bare to figurer var synlige (Bøe 1932:58). De er ikke funnet av Hallström (1938:429). Bøe 479 (= Bakka nr. 122) er en liten dyrefigur som står helt øverst ved kammen. Bøe 478 er et rutemønster som står på en avsats lengst vest på den store flaten (ikke dokumentert av Bakka). Feltet ligger mellom 14,44 og 17,10 moh. (fig. 9.9.1a–c). Helga Vingelven (personlig) var den første som begynte å avdekke torv på Brattebakken tidlig på 1960-tallet, i samband med Bakkas undersøkelser. Berget har mange sprekker og ujevne partier. Partivis er det svært dårlig, og omfattende konservering har vært utført i 1991, 1994 og 1995 (Riisøen 1995). Feltet er flere ganger blitt utsatt for stygt hærverk. I 1981 var en rekke figurer skadd av dype ripinger. Midt på 1980-tallet var deler av feltet tilgriset med gul maling, og biter av ristningsflaten var hakket løs. I 1990 ble store partier av berget tilgriset med grønn spraymaling, som det har vært gjort flere forsøk på å fjerne. Nå er dette imidlertid ikke like kraftig som tidligere, noe som trolig skyldes at pigment og bindemiddel vaskes bort og taper seg i sollys.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929