Trykk på en av de røde kulene for å utforske Vingen i 360 grader. // Click on one of the red spheres to begin exploring Vingen in 360.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene. Siden er under oppbygging og nye høyoppløselige 3d modeller
blir lagt ut fortløpende utover høsten 2022.

Visit 'Virtual Vingen' and explore high definition models of the Rock Art here.
This website is in development, and new high definition 3d models will be continuously
added throughout the autumn of 2022.


Har du spørsmål / Questions?


Virtuelle Vingen er sist oppdatert september 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929