Videoer

by VirtuelleVingen


Her finner du forskjellige videoer om Vingen og bergkunst, og prosjektet VirtuelleVingen.
Here you find videos on Vingen and Rock Art, and the project VirtualVingen.


3D skanning Ausevik Virtuelle Vingen on Vimeo.


Utprøving av 3d skannning av bergkunst

Vegetasjonsrydding on Vimeo.


Skjøtsel av helleristningslandskapet. Rydding og brenning av krattvegetasjon på Vingeneset i god avstand til bergkunstfeltene.

VVingen introvideo on Vimeo.


Introduksjonvideo om prosjektet.